Välkommen till Erik Gunnar Asplunds Arkitekturstiftelses Websida

The EGA-Architecture Foundation


Erik Gunnar Asplunds Arkitekturstiftelse grundades 1 februari 1988 av hans efterkommande.
Stiftelsen har som ändamål att utdela stipendier för vidareutbildning av kvalificerade arkitektstuderande som verkar i Erik Gunnar Asplunds anda.
Stiftelsens har vidare som uppgift att ta del av de beslut som berör alla Erik Gunnar Asplunds byggnader, och verka för att föra hans traditioner vidare. 
 
Stiftelsens säte är förlagt till Lund och anknutet till Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Den består av fyra ledamöter och fyra suppleanter. En av ledamöterna skall vara en medlem av familjen Asplund som är förtrogen med ämnet arkitektur och i annat fall annan familjemedlem.
 
Stiftelsens ledamöter anordnar publika föreläsningar och seminarier, är behjälpliga att ställa material till förfogande för forskare och arkitekturstudenter, samt guidar utländska arkitektgrupper som önskar studera Erik Gunnar Asplunds verk i Sverige.
 
Stiftelsen har genom åren varit delaktig i utställningar av E.G. Asplund och hans verk i Europa, USA och Asien. Den senaste utställningen ägde rum i Tokyo, 8 februari 2006 i Shiodome Museum Japan, med åtföljande seminarium i tre dagar på Svenska Ambassaden. Utställningen var betitlad E.G. Asplund: Healing Landscape, och blev sedan en vandringsutställning som visades över hela Japan.
 
Närmast på vår agenda står planeringen för en ny utställning i Sverige och USA som avser att visa E.G. Asplund som möbeldesigner. En sida av honom som är väl värd att uppmärksamma, och som ännu ej ägnats en egen utställning.  I samband med utställningen planeras en bok om hans möbelformgivning.