Press "Gallery button" to get back to gallery juncture

Gallery 3 - Villa Snellman 1917-1921


Åren 1917 – 1918 ritade Asplund en villa i Djursholm för bankdirektör Snellman. Det var en enkel och samtidigt subtilt komplicerad byggnad bestående av en huvudflygel i två våningar och köksflygel i vinkel mot denna. Byggnaden är som utskuren ur ett block och har ett ovanligt litet husdjup. Detta förhållande innebar, att samtliga rum kom att ligga mot trädgårdssidan. För att ändå skapa kontakt mellan trädgården och entrésidan är hallen genomgående i husets bredd. Detta rum fick en glasdörr med glasparti vid sidan av och ett stycke från entrédörren. Med detta etablerades en sommarentré och en åretruntentré på samma sida. De två dörrarna, som sinsemellan är väldigt olika, hålls samman av ett gemensamt trapparti.Villa Snellman i Djursholm 1917-1918. Entréfasad mot gården.

På övre våningen finns ett ovalt rum från vilket en rak korridor utgår. Dess väggar är inte parallella. Utan den ena står snett i förhållande till den andra. Fasaden är slät och enkel med rader av spröjsade fönster, varav ett har dubbelt så många spröjsar som de övriga. Väl att märka är också att den nedre fönsterraden successivt förskjuter sig i förhållande till den övre.Villa Snellman i Djursholm 1917-1918. Entréfasad mot gården. Huvudentré är den blå dörren under baldakinen. Fönsterdörren till höger leder in till hallen. Bakom fönstren i övervåningen sträcker sig en lång, avsmalnande korridor.

Huset är byggt i trä som är överputsat (reveterats). Fasaderna är ljusgrå med fönster- och dörrsnickerier liksom stuckornament i vitt. Oregelbundenheter i fasaden, för somliga lätt provocerande, är i all sitt raffinemang i stor utsträckning praktiskt motiverade och uttrycker inre rumssamband i byggnaden.Villa Snellman i Djursholm 1917-1918. Entréfasad mot gården. Huvudentré är den blå dörren under baldakinen. Fönsterdörren till höger leder in till hallen. Bakom fönstren i övervåningen sträcker sig en lång, avsmalnande korridor.


Return to Gallery juncture 
Return to Main